เลือกไฟล์รูปภาพ

มีข้อตกลง ดังนี้

  • รองรับการอัพรูป 4 ชนิด คือ PNG JPG/JPEG BMP GIF
  • ห้ามอัพโหลดรูปที่ผิดลิขสิทธิ์เด็ดขาด
  • ห้ามอัพโหลดรูปภาพที่มีลักษณะผิดกฏหมาย
  • สามารถอัพโหลดได้พร้อมกันไม่เกิน 10 ไฟล์
  • รองรับไฟล์ได้สูงสุด 5MB