แบบฟอร์มการสอบสวนตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556

  • 0 ตอบ
  • 16155 อ่าน
ควรมีฟอนต์ TH SarabunIT๙ ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

ดาวน์โหลด: 01. แบบบันทึกการตรวจสำนวนการสอบสวน - ส 56-1
ดาวน์โหลด: 02. หนังสือส่งสำนวนงดการสอบสวน - ส 56-2/1
ดาวน์โหลด: 03. หนังสือส่งสำนวนคดีสั่งฟ้อง-ยังไม่ได้ตัวผู้ต้องหา - ส 56-2/2
ดาวน์โหลด: 04. หนังสือส่งสำนวนคดีสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง - ส 56-2/3
ดาวน์โหลด: 05. รายงานการสอบสวน - ส 56-3/1
ดาวน์โหลด: 06. รายงานการสอบสวนสำนวนคดีไม่ปรากฎว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิด - ส 56-3/2
ดาวน์โหลด: 07. รายงานการชันสูตรพลิกศพ - ส 56-3/3
ดาวน์โหลด: 08. บันทึกคำให้การผู้กล่าวหาหรือพยาน - ส 56-4
ดาวน์โหลด: 09. บันทึกคำให้การผู้ต้องหา - ส 56-5
ดาวน์โหลด: 10. ใบต่อคำให้การ - ส 56-6
ดาวน์โหลด: 11. บัญชีของกลางคดีอาญา - ส 56-7
ดาวน์โหลด: 12. บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้าย - ส 56-8
ดาวน์โหลด: 13. บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้ายได้คืน - ส 56-9
ดาวน์โหลด: 14. บัญชีทรัพย์ถูกประทุษร้ายไม่ได้คืน  - ส 56-10
ดาวน์โหลด: 15. บัญชีทรัพย์ที่ถูกเพลิงไหม้ - ส 56-11
ดาวน์โหลด: 16. บันทึกพนักงานสอบสวน - ส 56-12
ดาวน์โหลด: 17. บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีอาญา - ส 56-13
ดาวน์โหลด: 18. บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีจราจร - ส  56-14
ดาวน์โหลด: 19. แผนที่เกิดเหตุ - ส 56-15
ดาวน์โหลด: 20. บันทึกการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ - ส 56-16
ดาวน์โหลด: 21. ใบนำส่งผู้บาดเจ็บหรือศพ - ส 56-17
ดาวน์โหลด: 22. หนังสือส่งผู้ต้องหาป่วยทางจิตฯ - ส 56-18
ดาวน์โหลด: 23. รายงานการชันสูตรพลิกศพ - ส 56-19
ดาวน์โหลด: 24. แบบรายงานศพไม่ทราบชื่อ - ส 56-20
ดาวน์โหลด: 25. ส่งของกลางตรวจพิสูจน์ฯ - ส 56-21
ดาวน์โหลด: 26. หนังสือส่งยาเสพติดไปตรวจพิสูจน์ - ส 56-22
ดาวน์โหลด: 27. ฉลากปิดภาชนะยาเสพติด - ส 56-23
ดาวน์โหลด: 28. บันทึกการตรวจสภาพรถยนต์ฯ - ส 56-24
ดาวน์โหลด: 29. บันทึกการชี้ตัวผู้ต้องหา - ส 56-25
ดาวน์โหลด: 30. บันทึกการชี้รูปผู้ต้องหา - ส 56-26
ดาวน์โหลด: 31. บันทึกการจับกุม - ส 56-27
ดาวน์โหลด: 32. บันทึกการจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นเด็กหรือเยาวชน - ส 56-28
ดาวน์โหลด: 33. บันทึกการตรวจค้น - ส 56-29
ดาวน์โหลด: 34. บัญชีทรัพย์ประกอบบันทึกการตรวจค้น - ส 56-31
ดาวน์โหลด: 35. บันทึกการตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้น - ส 56-31
ดาวน์โหลด: 36. บัญชีทรัพย์ประกอบบันทึกการตรวจค้นโดยไม่มีหมายค้น - ส 56-32
ดาวน์โหลด: 37. ตำหนิรูปพรรณผู้กระทำความผิด - ส 56-33
ดาวน์โหลด: 38. หมายเรียกผู้ต้องหา - ส 56-34
ดาวน์โหลด: 39. หมายเรียกพยาน - ส 56-35
ดาวน์โหลด: 40. บันทึกการแจ้งสิทธิตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ - ส 56-36
ดาวน์โหลด: 41. บันทึกการตกลงค่าเสียหาย - ส 56-37
ดาวน์โหลด: 42. บันทึกคำขอรับชดใช้ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น - ส 56-38
ดาวน์โหลด: 43. บันทึกเสนอสัญญาประกันสิ่งของ - ส 56-39
ดาวน์โหลด: 44. คำร้องขอคืนสิ่งของ - ส 56-41
ดาวน์โหลด: 45. สัญญาประกันฯ - ส 56-41
ดาวน์โหลด: 46. หนังสือแจ้งการขอประกันสิ่งของฯ - ส 56-42
ดาวน์โหลด: 47. หนังสือรายงานคนต่างด้าวเป็นผู้เสียหายหรือตายฯ - ส 56-43/1
ดาวน์โหลด: 48. หนังสือรายงานคนต่างด้าวกระทำความผิดฯ - ส 56-43/2
ดาวน์โหลด: 49. หนังสือขอส่งตัวคนต่างด้าวฯ - ส 43/3
ดาวน์โหลด: 50. หนังสือขอส่งรายละเอียดเกี่ยวกับคนต่างด้าวถูกกักขังฯ - ส 56-43/4
ดาวน์โหลด: 51. หนังสือส่งคนต่างด้าวผลักดันฯ - ส 43/5
ดาวน์โหลด: 52. หนังสือขอให้ตรวจสอบหนังสือเดินทางฯ ของต่างด้าว - ส 56-43/6
ดาวน์โหลด: 52. หนังสือราชการภายนอกหน่วยงาน
ดาวน์โหลด: 53. หนังสือแจ้งความคืบหน้าคดีอาญา - ส 45-44
ดาวน์โหลด: 54. แบบแจ้งรูปพรรณคนหาย - ส 56-45
ดาวน์โหลด: 55. แบบการสืบสวนติดตามคนหาย - ส 56-46
ดาวน์โหลด: 56. แบบแจ้งผลการได้ตัวคนหายคืน - ส 56-47
ดาวน์โหลด: 57. ตำหนิรูปพรรณทรัพย์หาย - ส 56-48
ดาวน์โหลด: 58. ตำหนิรูปพรรณทรัพย์หายได้คืน - ส 56-49
ดาวน์โหลด: 59. แบบตำหนิรูปพรรณรถยนต์-จยยฯ ที่ถูกโจรกรรม - ส 56-50
ดาวน์โหลด: 60. แบบรายการรถยนต์-จยยฯ ที่ได้คืน - ส 56-51
ดาวน์โหลด: 61. แผนประทุษกรรม - ส 56-52
ดาวน์โหลด: 62. บันทึกการควบคุมผู้ต้องหา - ส 56-53
ดาวน์โหลด: 63. คำร้องขอสืบพยานไว้ก่อน - ส 56-54
ดาวน์โหลด: 64. บันทึกการพบและปรึกษาทนาย - ส 56-55
ดาวน์โหลด: 65. คำร้องขอควบคุมผู้ต้องหาเพื่อตรวจพิสูจน์การเสพ - ส 56-56
ดาวน์โหลด: 66. คำร้องขอตรวจสอบการจับ - ส 56-57
ดาวน์โหลด: 67. คำร้องขอผัดฟ้อง-ฝากขังครั้งที่ 1 - ส 56-58
ดาวน์โหลด: 68. คำร้องขอผัดฟ้อง-ฝากขังครั้งที่ - ส 56-59
ดาวน์โหลด: 69. คำร้องขอฝากขัง - ส 59-60
ดาวน์โหลด: 70. บันทึกการเสนอสัญญาประกัน - ส 56-62
ดาวน์โหลด: 71. คำร้องและสัญญาประกัน - ส 56-62
ดาวน์โหลด: 72. คำยินยอมกรณีผู้ให้สัญญาค้ำประกันฯ - ส 56-63
ดาวน์โหลด: 73. บันทึกการรับรองการเป็นโสด - ส 56-64
ดาวน์โหลด: 74. หนังสือแจ้งอายัดตั๋วฯ - ส 56-65
ดาวน์โหลด: 75. บันทึกการสอบถามเบื้องต้น-เด็ก - ส 56-66
ดาวน์โหลด: 76. หนังสือแจ้งการดำเนินคดีเด็กฯ-ว - ส 56-67
ดาวน์โหลด: 77. หนังสือแจ้งการจับกุมเด็กหรือเยาวชน - ส 56-68
ดาวน์โหลด: 78. หนังสือแจ้งการจับกุมเด็กหรือเยาวชนไปยังผู้ปกครอง - ส 56-69
ดาวน์โหลด: 79. พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา - ส 56-70
ดาวน์โหลด: 80. บัญชีสำนวนการสอบสวน - ส 56-71
ดาวน์โหลด: 81. สมุดสารบบการดำเนินคดีอาญาทั่วไป - ส-56-72
ดาวน์โหลด: 82. สมุดสารบบการดำเนินคดีจราจรทางบก - ส-56-73
ดาวน์โหลด: 83. สมุดสารบบการรับแจ้งความโดยไม่สอบสวน-หน่วย - ส 56-74
ดาวน์โหลด: 84. สมุดบันทึกสถิติคดีอาญา-จร-หน่วย - ส 56-75
ดาวน์โหลด: 85. สมุดบันทึกคดีที่ตนสอบสวน อาญา จร - 56-76
ดาวน์โหลด: 86. สมุดเก็บสำนวนที่อัยการไม่รับฯ - ส 56-77
ดาวน์โหลด: 87. สมุดเก็บสำนวนฯที่อัยการสั่งงดการสอบสวน - ส 56-78
ดาวน์โหลด: 88. สมุดเก็บสำเนาสำนวนการสอบสวน - ส 56-79
ดาวน์โหลด: 89. สมุดเก็บสำนวนชันสูตรพลิกศพ - ส 56-80
ดาวน์โหลด: 90. สมุดคุมพยานสำหรับพนักงานสอบสวน - ส 56-81
ดาวน์โหลด: 91. สมุดคุมพยานประจำที่ทำการพนักงานสอบสวน - ส 56-82
ดาวน์โหลด: 92. สมุดคุมคดีที่มีการอายัดตัวผู้ต้องหา - ส 56-83