หนังสือ ตร.ซักซ้อมการปฏิบัติในการรับคำร้องทุกข์ฯนอกเขตอำนาจพนักงานสอบสวน (2561)

  • 0 ตอบ
  • 187 อ่าน
หนังสือ ตร.ซักซ้อมการปฏิบัติในการรับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอำนาจพนักงานสอบสวน (ลง 22 ส.ค.2561)