ป.วิอาญา มาตรา 19 วรรคหนึ่ง และ วรรคสอง มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร?

  • 0 ตอบ
  • 185 อ่าน
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5848 - 5849/2555

กรณีว่าพนักงานสอบสวนท้องที่ใดจะเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามมาตรา 19 วรรคสอง จะต้องเป็นกรณีที่ได้ผ่านบทบัญญัติตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง มาก่อนแล้ว และเกิดมีปัญหาที่พนักงานสอบสวนในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่เกี่ยวข้องต่างมีอำนาจสอบสวนเท่านั้น