หนังสือ ตร. คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการแจ้งอัยการเรียกค่าสินไหมทดแทนฯ(2561)

  • 0 ตอบ
  • 215 อ่าน
หนังสือ ตร. คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการเป็นผู้แจ้งอัยการในการเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตาม ม.35 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 (1 พ.ย.2561)