สรุปข้อบังคับของประธานศาลฎีกาการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (มีผลบังคับ 29 พ.ย.61)

  • 0 ตอบ
  • 485 อ่าน
สรุป#ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา #การออกคำสั่งหรือหมายอาญา | มีผลบังคับ 29 พ.ย 2561 |

การขอหมายค้น/หมายจับ

1.แบบปกติ (ในเวลา/นอกเวลา)
         🔶 ผู้ร้องขอหมายค้น/หมายจับ  คือ ยศ ร.ต.ต. ขึ้นไป
         🔶 หัวหน้าผู้จัดการหมายค้น คือ ยศ ร.ต.ต. ขึ้นไป

2️.แบบพิเศษ

   2.1 นอกเขตศาล/จำเป็นเร่งด่วน/อาจล่าช้าเสียหายร้ายแรง
         🔸 ผู้ร้องขอหมายค้น/หมายจับ คือ พล.ต.ต.ขึ้นไป

   2.2 กรณีจำเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันควรซึ่งผู้ร้องไม่อาจไปพบผู้พิพากษาได้(ขอทางโทรศัพท์/โทรสาร/สื่ออิเลคทรอนิกส์/สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ)
         🔸 ผู้ร้องขอ คือ ตำรวจยศ พ.ต.อ.ขึ้นไป

   2.3 จับผู้ดุร้าย/ผู้ร้ายสำคัญ
         🔸 ผู้ร้องขอหมายค้น คือ ยศ พ.ต.อ.ขึ้นไป
         🔸 หัวหน้าผู้จัดการหมายค้น คือ ยศ พ.ต.ต.ขึ้นไป