หนังสือ ตร.กำชับการเปรียบเทียบปรับกรณีคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต (2561)

  • 0 ตอบ
  • 363 อ่าน
หนังสือ ตร. กำชับการเปรียบเทียบปรับชั้นสอบสวนกรณีคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ (ลง 28 ส.ค.2561)