ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

  • 0 ตอบ
  • 1055 อ่าน
ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561