ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๕๗ การใช้บริการห้องสมุด

  • 0 ตอบ
  • 475 อ่าน
ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕ การใช้บริการห้องสมุด