ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๕๗ การจัดทำป้ายชื่อหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  • 0 ตอบ
  • 650 อ่าน
ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลง  ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๖ (การจัดทำป้ายชื่อหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)