ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ ๑๗) การมอบประกาศเกษียณ

  • 0 ตอบ
  • 215 อ่าน
ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๖  การมอบประกาศเกษียณ