ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๕๗ การให้ยศ หรือรางวัลสุนัขตำรวจ

  • 0 ตอบ
  • 534 อ่าน
ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๑ มิ.ย. ๒๕๕๕ การให้ยศ หรือรางวัลสุนัขตำรวจ)