ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๕๗ การใช้รูปพระแสงดาบเขนและโล่

  • 0 ตอบ
  • 580 อ่าน
ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๕๗ ลักษณะเบ็ดเตล็ด (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๒๙ พ.ค. ๒๕๕๕ (การใช้รูปพระแสงดาบเขนและโล่)