ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) การใช้คำย่อ

  • 0 ตอบ
  • 364 อ่าน
ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๕๔  งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (บทที่ ๘ การใช้คำย่อในราชการตำรวจ (บช.ปส, สง.นรป.)