ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๕๑ การจัดทำตำราของหน่วยงานต่างๆ

  • 0 ตอบ
  • 216 อ่าน
ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๕๑ การจัดทำตำราของหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕