ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๓๑ การรักษาความสะอาดสถานที่ราชการและการเข้าพักอาศัย

  • 0 ตอบ
  • 577 อ่าน
ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๓๑ การรักษาความสะอาดสถานที่ราชการและการเข้าพักอาศัยในอาคาร