ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๒๕ หน้าที่เวรยามหมู่ตรวจท้องที่เเละกองรักษาการณ์

  • 0 ตอบ
  • 322 อ่าน
ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๒๕  หน้าที่เวรยามหมู่ตรวจท้องที่เเละกองรักษาการณ์ (ฉบับที่ ๓)