ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๒๑ การลาของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๕

  • 0 ตอบ
  • 287 อ่าน
ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๒๑ การลาของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๕