ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๑๖ การส่งเสริมจริยธรรมเเละจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕

  • 0 ตอบ
  • 436 อ่าน
ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๑๖ การส่งเสริมจริยธรรมเเละจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๕