ระเบียบการตำรวจ - การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ

  • 0 ตอบ
  • 440 อ่าน
ลักษณะที่ ๑๔ การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบเเทน เเละการช่วยเหลือ พ.ศ. ๒๕๕๖