ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและการอบรม (ทะเบียนประวัติอาชญากร)

  • 0 ตอบ
  • 507 อ่าน
ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและการอบรม (ฉบับที่ ๑๑) (ทะเบียนประวัติอาชญากร)