ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและการอบรม (ผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ)

  • 0 ตอบ
  • 209 อ่าน
ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและการอบรม (ฉบับที่ ๑๐)  (ผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ)