ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและการอบรม (การออกกำลังกาย การกีฬา)

  • 0 ตอบ
  • 229 อ่าน
ลักษณะที่ ๑๑ การศึกษา การฝึกและการอบรม (ฉบับที่ ๘)  (การออกกำลังกาย การกีฬา)