ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๙ การออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔

  • 0 ตอบ
  • 146 อ่าน
ลักษณะที่ ๙ การออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔