ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๘ การโอนข้าราชการมาบรรจุเป็นตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๖

  • 0 ตอบ
  • 113 อ่าน
ลักษณะที่ ๘ การโอนข้าราชการมาบรรจุเป็นตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๖