ระเบียบการตำรวจฯ ลักษณะที่ ๔ การบรรจุข้าราชการตำรวจ (เพิ่มข้อ ๗)

  • 0 ตอบ
  • 397 อ่าน
ลักษณะที่ ๔ การบรรจุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ บทที่ ๑ การบรรจุข้าราชการตำรวจ (เพิ่มข้อ ๗)