ระเบียบ - ตร.ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.2534

  • 0 ตอบ
  • 614 อ่าน
ระเบียบ - ตร.ว่าด้วยระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวคดี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.2534