คำสั่ง ตร. ที่ 538/2555 เรือง การปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ พงส.

  • 0 ตอบ
  • 476 อ่าน
คำสั่ง ตร. ที่ 538/2555 เรือง การปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนฯ