คำสั่ง ตร. ที่ 537/2555 เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ

  • 0 ตอบ
  • 627 อ่าน
คำสั่ง ตร. ที่ 537/2555 เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ