คำสั่ง ตร.ที่ 234/2548 การพิจารณาข้อบกพร่องในการป้องกันปราบปรามอบายมุข

  • 0 ตอบ
  • 324 อ่าน
คำสั่ง ตร. ที่ 234/2548 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันปราบปรามอบายมุข