คำสั่ง กรมตำรวจ ที่ 1388/2525 การกำหนดโครงสร้างจริยธรรม

  • 0 ตอบ
  • 211 อ่าน
คำสั่ง กรมตำรวจ ที่ 1388/2525 การกำหนดโครงสร้างจริยธรรมและวิธีการเสริมสร้างจริยธรรมตำรวจ