คำสั่ง กรมตำรวจ ที่ 1212/2537 มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติ

  • 0 ตอบ
  • 249 อ่าน
คำสั่ง กรมตำรวจ ที่ 1212/2537 เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติ และวินัยข้าราชการตำรวจ