หนังสือ ตร. มาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ (2555)

  • 0 ตอบ
  • 374 อ่าน
หนังสือ ตร. มาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ  (2555)

เป็นหนังสือ ตร. ซึ่งกำหนดมาตรการในการป้องกันการแข่งรถในทางสาธารณะ ได้วางแนวทางปฏิบัติเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนการแข่งขัน ช่วงขณะแข่งขัน ช่วงหลังการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีข้อกฎมายที่เกี่ยวกับการแข่งรถในทางมาให้ด้วย (กฎหมายในช่วง ตุลาคม 2555) ปัจจุบันมีคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ลง 22 ก.ค.2558 ซึ่งเป็นมาตรการในการแก้ไขปัญาการแข่งรถในทางสาธารณะ