หนังสือ ตร. แนวทางสอบสวนและส่งสำนวนให้อัยการในคดีและทรัพยากรธรรมชาติ(2558)

  • 0 ตอบ
  • 318 อ่าน
หนังสือ ตร. แนวทางสอบสวนและส่งสำนวนให้อัยการในคดีและทรัพยากรธรรมชาติ(2558)

จากหนังสืออัยการสูงสุดเรื่องแนวทางปฏิบัติในการรับสำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ลง 8 มิ.ย.58 กรณีฝ่ายปกครองใช้อำนาจเข้าควบคุมการสอบสวน และ ไม่ใช้อำนาจเข้าคุมการสอบสวน ทำให้พนังานสอบสวนฝ่ายตำรวจเกิดปัญหาในการปฏิบัติ ตร.จึงมีหนังสือฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ถือปฏิบัติ