กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ใบปะหน้า ระเบียบ ตร.ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ (ฉบับที่ 10)พ.ศ.2560

2
ระเบียบ ตร. / ระเบียบ สตช.ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ พ.ศ.2552
« กระทู้ล่าสุด โดย Administrator เมื่อ ธันวาคม 07, 2018, 06:12:16 AM »
ระเบียบ สตช.ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ พ.ศ.2552

3
ระเบียบ ตร. / ระเบียบ ตร.ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ รพ.ตำรวจ
« กระทู้ล่าสุด โดย Administrator เมื่อ ธันวาคม 07, 2018, 06:10:13 AM »
ระเบียบ ตร.ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ รพ.ตำรวจ

4
ระเบียบ ตร. / ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ บช.น.
« กระทู้ล่าสุด โดย Administrator เมื่อ ธันวาคม 07, 2018, 06:08:17 AM »
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ บช.น.

5
ระเบียบ ตร. ว่าด้่วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ บช.ท่องเที่ยว

6
ระเบียบ ตร. / ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ ภ.1-9
« กระทู้ล่าสุด โดย Administrator เมื่อ ธันวาคม 07, 2018, 06:03:31 AM »
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ ภ.1-9

7
กฎหมายที่คนแจ้งจับได้ค่าปรับครึ่งหนึ่ง

8
สรุป#ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา #การออกคำสั่งหรือหมายอาญา | มีผลบังคับ 29 พ.ย 2561 |

การขอหมายค้น/หมายจับ

1.แบบปกติ (ในเวลา/นอกเวลา)
         🔶 ผู้ร้องขอหมายค้น/หมายจับ  คือ ยศ ร.ต.ต. ขึ้นไป
         🔶 หัวหน้าผู้จัดการหมายค้น คือ ยศ ร.ต.ต. ขึ้นไป

2️.แบบพิเศษ

   2.1 นอกเขตศาล/จำเป็นเร่งด่วน/อาจล่าช้าเสียหายร้ายแรง
         🔸 ผู้ร้องขอหมายค้น/หมายจับ คือ พล.ต.ต.ขึ้นไป

   2.2 กรณีจำเป็นเร่งด่วนและมีเหตุอันควรซึ่งผู้ร้องไม่อาจไปพบผู้พิพากษาได้(ขอทางโทรศัพท์/โทรสาร/สื่ออิเลคทรอนิกส์/สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ)
         🔸 ผู้ร้องขอ คือ ตำรวจยศ พ.ต.อ.ขึ้นไป

   2.3 จับผู้ดุร้าย/ผู้ร้ายสำคัญ
         🔸 ผู้ร้องขอหมายค้น คือ ยศ พ.ต.อ.ขึ้นไป
         🔸 หัวหน้าผู้จัดการหมายค้น คือ ยศ พ.ต.ต.ขึ้นไป


9
สรุปขั้นตอน การทำความเข้าใจกับประชาชนกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่

10
หนังสือ ตร. การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ลง 3 ธ.ค.2561 (สอบสวน)

หน้า: [1] 2 3 ... 10