แหล่งรวมเอกสารสำหรับงานสอบสวน

ฎีกาตำรวจ => ฎีกาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ => ข้อความที่เริ่มโดย: Administrator ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2019, 04:38:02 PM

หัวข้อ: พงส. อายัดบัญเงินฝากในคดีได้ด้วยเหตุผลใด?
เริ่มหัวข้อโดย: Administrator ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2019, 04:38:02 PM
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13537/2553

คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนผู้รับผิดชอบ ย่อมมีอำนาจสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความผิดตาม ป.วิ.อ. มาตรา 121,130 และ 131 ซึ่งลักษณะความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรและฐานฟอกเงินที่กล่าวหา บัญชีเงินฝากของโจทก์ย่อมเป็นหลักฐานอันเกี่ยวกับการกระทำความผิดอย่างหนึ่งที่อาจพิสูจน์ให้เห็นความผิดตามที่กล่าวหาได้ คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนผู้รับผิดชอบ จึงมีอำนาจยึดหรืออายัดเงินในบัญชีเงินฝากของโจทก์ไว้ตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานตาม ป.วิ.อ. มาตรา 85 วรรคสาม และ 132 อันเป็นการดำเนินการทางอาญาในความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรและฐานฟอกเงินตามอำนาจหน้าที่ของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนผู้รับผิดชอบ